چون دانه های زنجیر ایران انتخابات شوراها

چون دانه های زنجیر: ایران انتخابات شوراها اخبار سیاسی و اجتماعی

تا ۲۰ سال آینده می‌توانیم به مریخ برویم

باز آلدرین، دومین انسانی که بعد از نیل آرمسترانگ قدم به ماه گذاشته، اظهار کرده است که انسان باید تا ۲۰ سال آینده به مریخ برود. تا ۲۰ سال ..

ادامه مطلب