چون دانه های زنجیر ایران انتخابات شوراها

چون دانه های زنجیر: ایران انتخابات شوراها اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز عکس خبری خسارات زلزله در سر پل‌ذهاب- کرمانشاه

یکی از شهرهایی که در زلزله یکشنبه شب (21 آبان) آسیب زیادی مجبور شد، «سر پل ذهاب» در استان کرمانشاه بوده هست. تصویرهای ثبت و ضبط شده است از این منطقه، میزان خسار

خسارات زلزله در سر پل‌ذهاب- کرمانشاه

خسارات زلزله در سر پل ذهاب- کرمانشاه

عبارات مهم : زلزله

یکی از شهرهایی که در زلزله یکشنبه شب (21 آبان) آسیب زیادی مجبور شد، «سر پل ذهاب» در استان کرمانشاه بوده هست. تصویرهای ثبت و ضبط شده است از این منطقه، میزان خسارات وارد شده است را تا حدودی نمایان می کند ولی محاسبه دقیق تر خسارات جانی و مالی در مناطق مختلف، مستلزم گذر وقت است.

خسارات زلزله در سر پل‌ذهاب- کرمانشاه

یکی از شهرهایی که در زلزله یکشنبه شب (21 آبان) آسیب زیادی مجبور شد، «سر پل ذهاب» در استان کرمانشاه بوده هست. تصویرهای ثبت و ضبط شده است از این منطقه، میزان خسار

خسارات زلزله در سر پل‌ذهاب- کرمانشاه

یکی از شهرهایی که در زلزله یکشنبه شب (21 آبان) آسیب زیادی مجبور شد، «سر پل ذهاب» در استان کرمانشاه بوده هست. تصویرهای ثبت و ضبط شده است از این منطقه، میزان خسار

خسارات زلزله در سر پل‌ذهاب- کرمانشاه

ایسنا

واژه های کلیدی: زلزله | کرمانشاه | عکس خبری

خسارات زلزله در سر پل‌ذهاب- کرمانشاه

خسارات زلزله در سر پل‌ذهاب- کرمانشاه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs