چون دانه های زنجیر ایران انتخابات شوراها

چون دانه های زنجیر: ایران انتخابات شوراها اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی هویت عوامل اقدام تروریستی دیروز شناسایی شد

وزارت اطلاعات تا ساعاتی دیگر مشخصات عنصرهای تروریستی روز چهارشنبه پایتخت کشور عزیزمان ایران را منتشر خواهد کرد. 

هویت عوامل اقدام تروریستی دیروز شناسایی شد

هویت عوامل اقدام تروریستی دیروز شناسایی شد

عبارات مهم : مشخصات

وزارت اطلاعات تا ساعاتی دیگر مشخصات عنصرهای تروریستی روز چهارشنبه پایتخت کشور عزیزمان ایران را منتشر خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، هویت عوامل اقدام تروریستی روز گذشته (چهارشنبه) شناسایی شده است و وزارت اطلاعات تا ساعاتی دیگر تصویر و مشخصات این عنصرهای تروریست را منتشر می کند.

هویت عوامل اقدام تروریستی دیروز شناسایی شد

واژه های کلیدی: مشخصات | شناسایی | اطلاعات | تروریستی | روز چهارشنبه | اقدام تروریستی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs