چون دانه های زنجیر ایران انتخابات شوراها

چون دانه های زنجیر: ایران انتخابات شوراها اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی قبل از سال ۹۲ با تورم ساعتی مواجه بودیم / خرید هواپیما با اقساط ۱۸ ساله یعنی ا

روحانی گفت:از روز اول پیامم به دنیا این بود که با ملت کشور عزیزمان ایران با زبان تکریم صحبت کنید. زمانی مذاکرات در مسیر درست قرار داده شد که دنیا این خبر را گرف

قبل از سال ۹۲ با تورم ساعتی مواجه بودیم / خرید هواپیما با اقساط ۱۸ ساله یعنی ا

روحانی: قبل از سال ۹۲ با تورم ساعتی مواجه بودیم /خرید هواپیما با اقساط ۱۸ ساله یعنی اعتماد به ایران

عبارات مهم : ایران

روحانی گفت:از روز اول پیامم به دنیا این بود که با ملت کشور عزیزمان ایران با زبان تکریم صحبت کنید. زمانی مذاکرات در مسیر درست قرار داده شد که دنیا این خبر را گرفت. بنابراین جهت ایجاد شغل باید زمینه جهت سرمایه گذاری آماده شود.

به گزارش خبرآنلاین، حجت الاسلام حسن روحانی در گفتگوی متکلم وحده خود در شبکه اول سیما گفت: چهارسال پیش آن زمانی که من جهت اعتماد مردم برنامه خودم را به ملت کشور عزیزمان ایران عرضه داشتم به وضوح گفتم که کشور در صورتی از پرسشها فاصله خواهد گرفت که مسیر ما مسیر اعتدال باشد. افراط و تفریط و خشونت نتوانسته است باعث خوشبختی هیچ ملت و پیشرفت هیچ کشوری شده است باشد.

قبل از سال ۹۲ با تورم ساعتی مواجه بودیم / خرید هواپیما با اقساط ۱۸ ساله یعنی ا

وی افزود: همچنین به مردم عرض کردم که صاحب این کشور، ملت هست. ما باید در چارچوب قانون اساسی، قانون مصوب و همچنین خاص مردم اراده مردم، مدیریت جامعه را برعهده بگیریم. در سال ۹۲ آن وقت که با هم کار را شروع کردیم ما با پرسشها فراوانی مواجه بودیم ولی در عین حال امیدهای زیادی هم داشتیم. از شروع مطمئن بودم با آن امیدها و تلاش ها و هماهنگی ها ما می توانیم از پرسشها عبور کنیم.

روحانی اظهار داشت: ما آن وقت بیکاری زحمت آوری را نسبت به جوانان و جامعه خودمان مواجه بودیم در حالیکه در ۸ سال گذشته می شد کاری کرد که همه جوانانی که متولدین دهه ۶۰ بودند و در اواسط دهه ۸۰ باید به شغل و کار می رسیدند به اشتغال برسند ولی متاسفانه در زمینه اشتغال جوانان کار زیادی انجام نشده بود. شرایط کشور از لحاظ تورم دلواپس کننده بود. مردم با تورم روزانه و ساعتی مواجه بودند.

روحانی گفت:از روز اول پیامم به دنیا این بود که با ملت کشور عزیزمان ایران با زبان تکریم صحبت کنید. زمانی مذاکرات در مسیر درست قرار داده شد که دنیا این خبر را گرف

وی تاکید کرد: مردم هر روز در فکر آن بودند که اجناسی را بخرند و انبار کنند جهت اینکه احساس می کردند در روزهای بعد کالاها گرانتر خواهد شد، تولید کشور در حال رکود بود. کارگاه ها و کارخانه ها از تولید بازایستاده بودند. قدرت خرید مردم بسیار کم شده است بود. در کنار این پرسشها مردم احساس امنیت نمی کردند. قطعنامه هایی اوج سر مردم بود، مخصوصا قطعنامه ۱۹۲۹ که شرایط کشور را در مرز بحران قرار داده بود و مردم نسبت به ماه ها و سالهای آینده خودشان اطمینانی نداشتند. به همین علت در شروع امر مورد نیاز بود در ۵ مورد مهم سریعا به تصمیم گیری و اقدام و عمل برسیم.

رئیس جمهور فعلی کشورمان تاکید کرد: مورد اول مذاکرات هسته ای بود که باید با دنیا وارد گفتگو می شدیم و شرایطی که هر روز مردم منتظر تحریم جدیدی بودند را متوقف کنیم. اقدام دوم مهار تورم بود که افسار گسیخته شده است بود و مردم دلواپس بودند. در مساله سوم باید در تولید کارگاه های تولیدی به حرکت در می آمدند، در اقدام چهارم باید قدرت خرید مردم افزوده بشود و مردم توانایی بیشتری داشته باشند. تصمیم آخر این بود که مردم ارتباط آسانتری با اطلاعات و دنیا داشته باشند.

روحانی گفت: جهت هر ۵ عنوان در همان ماه های اولیه تصمیمات مورد نیاز اتخاذ شد. سه عنوان اول به علت اهمیت خاص شخصا مدیریتش را برعهده گرفتم. در هر هفته دو تا سه جلسه جهت مذاکرات هسته ای و جداگانه جهت پرسشها اقتصادی داشتیم. جهت مساله مهار تورم و رونق تولید و دو مساله دیگر را هم مساله قدرت خرید مردم را به ستاد اقتصادی سپرده بودیم. مساله ارتباط جوانان و ملت با دنیا را به وزارت ارتباطات سپردم تا مردم جهت تماس با دنیا احساس نگرانی نداشته باشند.

قبل از سال ۹۲ با تورم ساعتی مواجه بودیم / خرید هواپیما با اقساط ۱۸ ساله یعنی ا

روحانی ادامه داد: در همان ۱۰۰ روز اول در همه این زمینه ها قدم های اولیه را برداشتیم که گزارش آن را در اوایل آذرماه ۹۲ به اطلاع مردم رساندم. در مذاکرات هسته ای به یک توافق موقتی در آذر ۹۲ رسیدیم. با آن توافق تحریم ها دیگر افزوده نمی شد. کشور عزیزمان ایران با شش قدرت بزرگ جهت یک توافق نهایی تصمیم گرفتند مذاکرات را ادامه دهند.

وی با بیان اینکه شرایط امنیتی مورد نیاز جهت فعالیت اقتصادی آماده شد، خاطرنشان کرد: می دانستیم یکی از پرسشها بزرگ ما در سالهای پیش رو اشتغال هست. جهت همین هم برنامه ریزی های خوبی جهت اشتغال انجام دادیم. بنابراین اگر در ۸ سال قبل هم سالی ۶۰۰ هزار اشتغال درست می شد ما دیگر مشکلی به اسم اشتغال نداشتیم.

روحانی گفت:از روز اول پیامم به دنیا این بود که با ملت کشور عزیزمان ایران با زبان تکریم صحبت کنید. زمانی مذاکرات در مسیر درست قرار داده شد که دنیا این خبر را گرف

روحانی تصریح کرد: پرسشها و پرسشها پیچیده جامعه با حرف و شعار حل نمی شود. ما اگر اشتغال جهت جوانان می خواهیم در نخستین قدم باید سرمایه گذاری ها افزوده شود، پول ها از دلالی به سمت سرمایه گذاری و بنگاه های اقتصادی هدایت شود. همینجور که با کلام و سخن شغل درست نمی شود. جهت سرمایه گذاری نیاز به امنیت هست. آیا در سال های قبل از ۹۲ سرمایه گذاری منفی شده است بود چون مردم نمی دانستند در ماه های بعد چه تحریم ها و ناامنی هایی مواجه خواهند شد. لحن سخن بعضی مسئولان با دنیا لحن تقابل بود. آنها هم با ما اینچنین سخن می گفتند.

رئیس جمهور گفت: از روز اول پیامم به دنیا این بود که با ملت کشور عزیزمان ایران با زبان تکریم صحبت کنید. زمانی مذاکرات در مسیر درست قرار داده شد که دنیا این خبر را گرفت. بنابراین جهت ایجاد شغل باید زمینه جهت سرمایه گذاری آماده شود.

قبل از سال ۹۲ با تورم ساعتی مواجه بودیم / خرید هواپیما با اقساط ۱۸ ساله یعنی ا

وی گفت: امروز بعد از سه سال و نیم اعتمادی را در دنیا بوجود آوردیم که در خرید هواپیما افرادی که سرمایه گذاری کردند و اعتبار را تامین کردند و فاینانس را انجام دادند اقساط ۱۸ ساله هست، سرمایه گذار خارجی پولی را گذاشته که در ۱۸ سال آینده به اقساطش می رسد این یعنی اعتماد دنیا به کشور عزیزمان ایران و اعتماد مردم نسبت به سرمایه گذاری شان.

روحانی ادامه داد: شرط اشتغال فنآوری و مدیریت هست، شرط اشتغال بازار خرید و صادرات هست. سال ۹۴ مواجه با مشکلی شدیم، بعضی بنگاه ها کار می کردند و تولید داشتند ولی محصولات ارزش در انبارها ذخیره بود چون مردم قدرت خرید نداشتند. ما باید قدرت خرید را زیاد کردن داده و بازار صادراتی در دنیا جهت خودمان اخذ کنیم. جهت این کار باید با دنیا تعامل سازنده داشته باشیم. ما تعامل سازنده را با دنیا شروع کردیم. صادرات غیرنفتی ما با دنیا در حال زیاد کردن است.

رئیس جمهور تاکید کرد: به مردم می گویم جهت اینکه اشتغال زیاد کردن پیدا کند برنامه ریزی خوبی را از سال گذشته شروع کردیم. در شورای عالی اشتغال در چنجم بهمن سال ۹۵ طرحی را تحت عنوان کارورزی به تصویب رسیدیم که در حال اجرای آن در دو استان هستیم تا اشتباهات را پیدا کنیم. در این طرح جوانان جهت ۴ تا ۶ ماه آموزش و کمک داده می شود و همزمان در بنگاه های متفاوت مشغول به کار می شوند و اگر بنگاه ها آنها را پسندیدند کارشان ادامه پیدا می کند. آمار می گوید هنگامی که این افراد را به بنگاه ها می فرستیم این کارورزها ۷۰ درصد جذب بنگاه ها می شوند.

وی اظهار داشت: مردم بدانند جهت اشتغال ما نیاز به سرمایه داریم، باید سرمایه جذب شود. در سایه برجام از امسال درآمد ما از نفت و سایر مخصولات نفتی که صادر می کنیم ۲۰ میلیارد دلار بردرآمد کشور افزوده می شود. در این ۲۰ میلیاردی که افوزده می شود از امسال به بعد سالی ۱۵ میلیارد دلار از صادرات نفتی و فرآورده هایش به صندوق توسعه ملی خواهیم ریخت یعنی در ۴ سال دولت دوازدهم ۶۰ میلیارد دلار به صندوق ریخته می شود. این پول اهرمی می شود جهت اینکه بانک ها سرمایه گذاری کنند. دولت هم از بودجه خودش سرمایه گذاری کند. از سرمایه گذاری خارجی هم می شود استفاده کرد. می توانیم ۱۴۰ میلیارد دلار وارد کشور کنیم. این سرمایه می تواند ایجاد اشتغال کند. به مردم می گویم جهت اشتغال جوانان در دو زمینه باید زیاد کار کنیم. یکی صادرات غیرنفتی است که باید افزوده شود. تصمیم ما براین است که در سالهای آینده صادرات غیرنفتی به دوبرابر زیاد کردن دهیم. این کار شدنی هست. در سفر اخیر در آسیای دور دیدم کشورهایی چون مالزی و تایلند صادراتشان دویست میلیارد و وارداتشان ۲۰۰ میلیارد دلار هست. آیا ما نتوانیم؟

وی تاکید کرد: ما تلاش کردیم فضا را آماد کنیم و مردم را نسبت به آینده امیدوار کنیم. اگر این امیدی که امروز در میان است همه کمک می کردند. آنها هم که مخالفان دولت هستند بخاطر ملت و کشور کمک می کردند. بذر یاس در میان مردم نمی پاشیدند. مگر می شود مردمی به دولت منتخب خودشان امید نداشته باشند به نظام امید داشته باشند؟ اگر ما مردم را از دولت مایوس کنیم یعنی از نظام مایوس ارزش کردیم. مگر می شود نشاط ایجاد کرد بدون اینکه فضای ارتباطات را تسهیل کنیم. می شود همه چیز را ببندیم و جوانان ما دارای نشاط باشند؟ علی رغم فشارها به دولت ایستادگی کردیم، فیبر نوری را به اقسی نقاط کشور رساندیم تا مردم بهره برداری کنند.

روحانی تصریح کرد: شغل جهت چه کسانی می خواهیم ایجاد کنیم مردان یا جهت زن ها ، شهری یا روستایی در پی اشتغال گسترده باید باشیم، صادرات غیر نفتی را زیاد کردن دهیم در زمینه گردشگری و توریسم ما زمینه های خوبی فراهم کردیم هر سال اگر یک میلیون نفر بر گردشگری کشور بیفزایم قطعا این صعنت رونق می گیرد، در این دولت میزان گزدشگران به ۱۲ میلیون نفر زیاد کردن پیدا کرده هست. چقدر اشتغال تولید می شود ما زیر بنا را آماده کردیم، بزرگراه ها و راه آهن ساختیم، ۱۶۰ لوکومتیو، و هزاران واگن وارد تناوب حمل و نقل کردیم.

او با اشاره به اینکه امروز باید ادامه دهیم تا فقر کاسته شود و قدرت خرید زیاد کردن یابد، گفت: ما توانستیم در ابتدای امسال حقوق بازنشستگان را زیاد کردن دهیم مردم عزیز بدانند دریافتی خانواده های وابسته به بهزیستی و کمیته امداد را به بیش از ۳ برابر زیاد کردن دادیم حقوق کارمندان را زیاد کردن دادیم در کنار زندگی و اقتصاد آرامش مورد نیاز است که باید به وجود بیاوریم. مردم باید احساس کنند آرامش و امنیت دارند باید دغدغه های داخلی را کم کنیم، باید اقوام و مذاهب احساس آسودگی کنند.

روحانی تاکید کرد: باید دانشگاه امن باشد امروز در ۱۶ آذر کسی بحث نمی کند که تظاهرات باشد یا نباشد ۱۶ آذر روز دانشجو هست. آزادی مساله اساسی جهت ملت هست، مردم باید احساس آزادی کنند در همه زمینه ها، نقد دولت و رییس جمهور آزاد حتی عده ای فکر می کنند جهت این کار جایزه هم می گیرند. امروز اگر کسی از مدیر جمهور نقد کند مواخذه نمی شود.

رییس جمهور خاطرنشان کرد: امروز ایرانیان داخل کشور و ایرانیان خارج کشور احساس عزت بیشتری می کنند و آن ها که علیه کشور عزیزمان ایران و ایرانیان سخن می گفتند و اسلام هراسی و کشور عزیزمان ایران هراسی به راه انداختند، زبانشان کند شده است هست. چون می دانند پرچم دار مبارزه با تروریسم کشور عزیزمان ایران است و کشور عزیزمان ایران بود که پرچم دنیا عاری از خشونت را بر دوش گرفت.

او ادامه داد: امروز دنیا احترام بسیاری جهت کشور ما قائل هست. این همه هیات های خارجی که بعضی جهت نخستین بار و بعضی بعد از ۱۴ الی ۱۵ سال به کشور ما سفر کردند، نشان از این دارد. البته آن چنان که رهبر معظم انقلاب فرمودند نگاه ما به دست های هنرمند ایرانیان و جوانان عزیز و اتکای ما به خداوند و آسمان است ولی در عین حال به دنیا ثابت کردیم قدرت این را داریم که سرمایه خارجی را جذب کنیم و به همراه خارجی ها داخل کشور تولید کنیم و خروجی را تا بیش از ۳۰ درصد به خارج از کشور صادر کنیم.

روحانی یادآور شد: ۳۰ درصد خودروهایی که با سرمایه گذاری خارجی در حال تولید هست، به خارج کشور صادر می شود. اگر می خواهیم با قاچاق کالا مبارزه کنیم که باید مبارزه کنیم، باید استان های مرزی مان استان های صادراتی باشند. مردم می دانند در ابتدای این دولت قاچاق کالا ۲۵ میلیارد دلار بود و امروز به ۱۲ و نیم میلیارد دلار رسیده و ۵۰ درصد کم کردن پیدا کرده هست. ما باید فضا را جهت گردشگری و صادرات آماده کنیم. آیا که این گردشگری و صادرات است که می تواند کشور ما را متحول کند.

او گفت: در آخر می خواهم از مردم عزیز، فرهنگیان، دانشگاهیان، بانوان، جوانان، روستایی و شهری بخواهم همه دست به دست هم بدهیم به آینده امیدوار باشیم و آینده مان را در ۲۹ اردیبهشت بسازیم. در طول سه سال و نیم گذشته ثابت کردیم پرسشها هرچه بزرگ باشد، قدرت حل را آن را داریم. ادعا نمی کنیم مشکلی وجود ندارد. ولی باید امیدمان را زیاد کردن دهیم. سرمایه بزرگ ما سرمایه اجتماعی هست. دولت به مردم اعتماد کامل دارد و ان شاءالله مردم نیز به دولت اعتماد خواهند کرد و این اعتماد است که آینده ما را می سازدو امیدواریم در ۲۹ اردیبهشت با صف های طولانی پای صندوق ها بیاییم تا به جهانیان اعلام کنیم اینجا سرزمین مردمسالاری هست. اینجا سرزمین جمهوریت و اسلامیت است.

واژه های کلیدی: ایران | اشتغال | ایرانی | جوانان | ایرانیان | حسن روحانی | سرمایه گذار | سرمایه گذاری | هنرمند ایرانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs